Colegiul național de muzică "George Enescu"

Prezentare Colegiu

Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu”…

…este actualemente una dintre cele mai importante instituţii ale învăţământului artistic preunivesitar din ţara noastră.
Situat în partea de Nord a capitalei noastre, în primul sector bucureştean, Colegiul oferă studenţilor săi cursuri de specialitate muzicală împreună cu acele cursuri specifice învăţământului general, cursuri de care beneficiază toţi elevii ţării începând cu învăţământul primar, continuând cu cel gimnazial, cu cel liceal.

Cursurile de specialitate muzicală se desfăşoară individual la specialităţile privind muzica instrumentală, cea vocală, muzica de jazz. Li se alătură cursurile colective privind ansamblurile de muzică de cameră, de orchestră, cursurile privind formarea şi dezvoltarea auzului musical, cursuri de teorie, dictat muzical, solfegiu, cursurile de armonie, de contrapunct, de forme musicale, discipline ce contribuie la formarea viitorului musician.

Aici fac primii paşi în domeniul muzicii, aici se formează viitorii solişti concertişti, viitorii membri ai ansamblurilor orchestrale sau camerale, ai ansamblurilor corale profesioniste, viitorii dirijori, compozitori, muzicologi…
Atestatul de studii obţinut prin examen la sfârşitul clasei a XII-a, oferă posibilitatea angajării într-unul dintre colectivele simfonice ale ţării, într-unul dintre ansamblurile corale profesioniste.

Actuala instituţie a Colegiului nostru a luat naştere în anul 1957, în str. Filioara, foarte aproape de Calea Dorobanţilor. Cladirea din str. Gheorghe Manu – fostă Lemnea, clădire în care fiinţează acum Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu”, a fost inaugurată la începutul anilor ’60. Dar la originile instituţiei noastre se află Şcoala primară de Muzică înfiinţată în anul 1954, în centrul Bucureştilor, foarte aproape de Piaţa Victoriei, pe bulevardul Lascăr Catargiu. Treptat această şcoală s-a transformat într-o instituţie de învăţământ muzical preuniversitar, cea care fiinţează şi în zilele noastre.

In anul 1971, prin decret prezidenţial, instituţia noastră a primit numele celui mai important muzician român, compozitorul, violonistul, pianistul, dirijorul şi profesorul George Enescu.

Actuala structură a instituţiei a luat fiinţă în anul 1990 şi a avut transformări ocazionale hotărâte de ministerul de resort. Elevii noştri parcurg în paralel cursurile învăţământului de cultură generală cu profil umanist precum şi cursurile de educaţie muzicală ce vizează procesul de profesionalizare. In zilele noastre, structura procesului educativ în Colegiul nostru este organizată de Ministerul Educaţiei conform actualei legi a învăţământului; iar susţinerea materială este asigurată de autorităţile locale ale sectorului 1 al Capitalei. Colegiul nostru îşi desfăşoară activitatea în cadrul unitar al celor trei cicluri, cel primar, cel gimnazial şi cel liceal, într-un flux continuu a câte două clase paralele.

Colegiul nostru aparţine unui segment de aproximativ 40 de instituţii de învăţământ preuniversitar de profil muzical artistic, instituţii ce fiinţează în diferitele judeţe ale ţării.

Suntem o instituţie de învăţământ artistic cu o dinamică recunoscută atât în planul învăţământului artistic propriu-zis cât şi în acela al vieţii de concert.

Trebuie observat faptul că în cadrul Colegiului nostru, în Studioul de Concerte, se desfăşoară o permanentă stagiune de concerte susţinute de elevii şi de profesorii Colegiului, de invitaţi ai acestora. Tot aici, ocazional se desfăşoară cursuri de măiestrie susţinute de profesori ai Universităţii bucureştene de muzică, de solişti concertişti, de mari personalităţi ale vieţii muzicale naţionale şi internaţionale.

Cei mai talentaţi elevi ai Colegiului nostru, cei care se evidenţiază prin rezultate artistice cu totul deosebite, laureaţi ai Olimpiadelor anuale, ai competiţiilor naţionale şi internaţionale, sunt invitaţi să participle în cadrul activităţilor de concert ale principalelor instituţii ale vieţii noastre musicale, ale Filarmonicii bucureştene, ale Societăţii Române de Radiodifuziune, ale Televiziunii Române, ale altor instituţii de concert ale ţării.

In ultimii 15 – 20 de ani, mulţi dintre absolvenţii noştri au fost admişi, au studiat şi studiază în prestigioase instituţii muzicale de învăţământ superior, în academii de muzică şi conservatoare din Europa şi din Statele Unite, la Londra, Manchester, Berlin, Köln, Bruxelles, Viena, Salzburg, New York, Chicago, Boston…

Mulţi dintre profesorii care predau sau au predat în instituţia noastră desfăşoară în paralel o susţinută activitate concertistică pe scene din ţară şi din străinătate, desfăşoară o activitate muzicologică şi publicistică, sunt membri ai Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, predau actualmente în Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti; unul dintre colegii noşti a deţinut funcţia de ministru al culturii într-unul dintre cabinetele anterioare.

Din luna septembrie a anului 2011, dată fiind tradiţia învăţământului nostru preuniversitar, date fiind rezultatele cu totul excepţionale pe care cursanţii şi absolvenţii noştri le probează de aproape o jumătate de secol, instituţia noastră a fost ridicată la rangul de Colegiu Naţional de Muzică.

Prof. Dumitru Avakian