Colegiul național de muzică "George Enescu"

- PDI, ROF, RAEI

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

Avizarea Planului de dezvoltare instituțională 2016-2020

Planul de dezvoltare instituțională 2016-2020 - partea I

Planul de dezvoltare instituțională 2016-2020 - partea II

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Regulament de organizare și funcționare

 

Procedura operațională ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI SIGURANȚEI COPIILOR/ELEVILOR ÎN PERIMETRUL COLEGIULUI

Procedura operațională Asigurarea securității și siguranței elevilor în perimetrul Colegiului

 

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII

RAEI 2016-2017